เครื่องคำนวณการลงทุน


Sent Email |Print
COL THB
ราคาล่าสุด: 21.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
95,800
วันก่อนหน้า:
21.70
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น):
21.90 / 6,000
ช่วงราคาระหว่างวัน:
21.70 - 22.00
เปลี่ยนแปลง (%):
+0.20  0.92%
ราคาเปิด:
21.70
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น):
22.00 / 11,300
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
21.40 - 32.00
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562, เวลา 16:39 น.

จำนวนหุ้น   หุ้น
ราคาซื้อ   บาท
ราคาขาย   บาท
% คอมมิชชั่น   %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ   บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม   %
วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”


เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น   บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   บาท
คอมมิชชั่น   บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ   บาท


ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น   บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   บาท
คอมมิชชั่น   บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   บาท
มูลค่าขายสุทธิ   บาท


กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น   บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   บาท
อัตราผลตอบแทน   %