เอกสารนำเสนอ


Sent Email |Print
เอกสารนำเสนอ บริษัท ออฟฟิศเมท


OfficeMate Company 2555

วันที่: 15 มิถุนายน 2555
ขนาดไฟล์: 8.22 MB.

OfficeMate Company 2554

วันที่: 03 มิถุนายน 2554
ขนาดไฟล์: 4.60 MB.

OfficeMate Company 2553

วันที่: 07 ตุลาคม 2553
ขนาดไฟล์: 3.50 MB.
การประชุมผู้ถือหุ้น


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่: 05 เมษายน 2560
ขนาดไฟล์: 1.68 MB.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่: 04 เมษายน 2559
ขนาดไฟล์: 10.82 MB.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่: 03 เมษายน 2558
ขนาดไฟล์: 2.13 MB.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วันที่: 21 เมษายน 2557
ขนาดไฟล์: 3.66 MB.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่: 22 เมษายน 2556
ขนาดไฟล์: 4.50 MB.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

วันที่: 19 ธันวาคม 2555
ขนาดไฟล์: 1.94 MB.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

วันที่: 22 เมษายน 2554
ขนาดไฟล์: 3.22 MB.
พบปะนักลงทุนสัมพันธ์


Opportunity Day 3Q 2018

วันที่: 28 พฤศจิกายน 2561
ขนาดไฟล์: 4.50 MB.

Opportunity Day 2Q 2018

วันที่: 03 กันยายน 2561
ขนาดไฟล์: 4.68 MB.

Opportunity Day 1Q 2018

วันที่: 01 มิถุนายน 2561
ขนาดไฟล์: 5.92 MB.

Opportunity Day 4Q 2017

วันที่: 15 มีนาคม 2561
ขนาดไฟล์: 3.67 MB.

Opportunity Day 3Q 2017

วันที่: 24 พฤศจิกายน 2560
ขนาดไฟล์: 3.07 MB.

Opportunity Day 2Q 2017

วันที่: 06 กันยายน 2560
ขนาดไฟล์: 3.46 MB.

Opportunity Day 4Q 2016

วันที่: 22 มีนาคม 2560
ขนาดไฟล์: 3.65 MB.

Opportunity Day 3Q 2016

วันที่: 17 พฤศจิกายน 2559
ขนาดไฟล์: 3.28 MB.

Opportunity Day 2Q 2016

วันที่: 16 สิงหาคม 2559
ขนาดไฟล์: 3.14 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 1/2559

วันที่: 23 พฤษภาคม 2559
ขนาดไฟล์: 5.62 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 4/2558

วันที่: 18 มีนาคม 2559
ขนาดไฟล์: 6.35 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 3/2558

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2558
ขนาดไฟล์: 13.34 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 2/2558

วันที่: 25 สิงหาคม 2558
ขนาดไฟล์: 8.96 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 1/2558

วันที่: 28 พฤษภาคม 2558
ขนาดไฟล์: 1.99 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 4/2557

วันที่: 11 มีนาคม 2558
ขนาดไฟล์: 1.22 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 3/2557

วันที่: 09 ธันวาคม 2557
ขนาดไฟล์: 1.95 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 2/2557

วันที่: 25 สิงหาคม 2557
ขนาดไฟล์: 1.61 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 1/2557

วันที่: 26 พฤษภาคม 2557
ขนาดไฟล์: 1.43 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2556

วันที่: 25 มีนาคม 2557
ขนาดไฟล์: 1.55 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 3/2556

วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556
ขนาดไฟล์: 2.09 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 2/2556

วันที่: 04 กันยายน 2556
ขนาดไฟล์: 3.66 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 1/2556

วันที่: 13 มิถุนายน 2556
ขนาดไฟล์: 1.51 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2555

วันที่: 05 มีนาคม 2556
ขนาดไฟล์: 9.34 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 3/2555

วันที่: 05 พฤศจิกายน 2555
ขนาดไฟล์: 1.77 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 1/2555

วันที่: 10 พฤษภาคม 2555
ขนาดไฟล์: 4.21 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 3/2554

วันที่: 01 ธันวาคม 2554
ขนาดไฟล์: 3.45 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 2/2554

วันที่: 02 กันยายน 2554
ขนาดไฟล์: 4.47 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2553

วันที่: 10 มีนาคม 2554
ขนาดไฟล์: 2.24 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 3/2553

วันที่: 01 ธันวาคม 2553
ขนาดไฟล์: 1.30 MB.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 2/2553

วันที่: 25 สิงหาคม 2553
ขนาดไฟล์: 1.03 MB.
การประชุมนักวิเคราะห์


การประชุมนักวิเคราะห์-ประจำไตรมาส 3/2561

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2561
ขนาดไฟล์: 4.50 MB.

การประชุมนักวิเคราะห์-ประจำไตรมาส 2/2561

วันที่: 28 สิงหาคม 2561
ขนาดไฟล์: 5.59 MB.
Investor Conference


Thailand Focus 2018

วันที่: 30 สิงหาคม 2561
ขนาดไฟล์: 5.61 MB.