ภาพวีดีโอบริษัท


Sent Email |Print
VTR OfficeMate Presentation


VTR OfficeMate Presentation

เวลา: 00:07:52 นาที

E-Procurement Seminar 2011

วันที่: 22 เมษายน 2554
เวลา: 01:39:36 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้น


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่: 02 เมษายน 2561
เวลา: 02:33:07 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่: 05 เมษายน 2560
เวลา: 02:21:46 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่: 04 เมษายน 2559
เวลา: 02:48:45 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่: 21 เมษายน 2558
เวลา: 03:04:47 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่: 21 เมษายน 2557
เวลา: 02:07:30 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วันที่: 21 เมษายน 2556
เวลา: 01:38:33 นาที

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

วันที่: 19 ธันวาคม 2555
เวลา: 02:41:40 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

วันที่: 24 เมษายน 2555
เวลา: 01:24:12 นาที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

วันที่: 19 เมษายน 2554
เวลา: 46:28 นาที
พบปะนักลงทุนสัมพันธ์


Opportunity Day 3Q 2018

วันที่: 28 พฤศจิกายน 2561
เวลา: 01:18:20 นาที

Opportunity Day 2Q 2018

วันที่: 03 กันยายน 2561
เวลา: 01:19:57 นาที

Opportunity Day 1Q 2018

วันที่: 01 มิถุนายน 2561
เวลา: 01:13:39 นาที

Opportunity Day 4Q 2017

วันที่: 15 มีนาคม 2561
เวลา: 58:50 นาที

Opportunity Day 3Q 2017

วันที่: 24 พฤศจิกายน 2560
เวลา: 01:02:00 นาที

Opportunity Day 2Q 2017

วันที่: 06 กันยายน 2560
เวลา: 01:02:30 นาที

Opportunity Day 3Q 2016

วันที่: 17 พฤศจิกายน 2559
เวลา: 58:02 นาที

Opportunity Day 2Q 2016

วันที่: 16 สิงหาคม 2559
เวลา: 57:04 นาที

Opportunity Day 1Q 2016

วันที่: 23 พฤษภาคม 2559
เวลา: 01:05:45 นาที